หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้เรียนเชิญ ดร.วีระชาติ วิเวกวิน นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี มาบรรยายหัวข้อ "รอยเลื่อนแผ่นดินไหวและการสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง"

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้เรียนเชิญ ดร.วีระชาติ วิเวกวิน นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี มาบรรยายหัวข้อ "รอยเลื่อนแผ่นดินไหวและการสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง" ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
1 มีนาคม 2566