หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  

คณะเจ้าหน้าที่จากพระจอมเกล้าฯลาดกระบังร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่อง gnss พร้อมวางแผนการติดตั้งเครื่องมือภายใต้ mou 3 หน่วยงาน

                วันที่ 11 มีนาคม 2566  คณะเจ้าหน้าที่จากพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง นำโดย ผศ.ดร.ประเสิรฐฯ ได้ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่อง gnss พร้อมวางแผนการติดตั้งเครื่องมือ ภายใต้ mou 3 หน่วยงาน  TMD-CEA(ประเทศจีน)-KMITL.
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
11 มีนาคม 2566