หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ และนิสิต จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยา

                อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. โดยได้รับฟังการบรรยายจาก คุณสัณฑวัฒน์ สุขรังษี รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 มีนาคม 2566