หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

                เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15.20 น. กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะข้าราชการบรรจุใหม่ กลุ่มปฎิบัติการที่ 2 เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้รับฟังการบรรยายโดย คุณโสนธยา รัตนบุรี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ, คุณทนงศักดิ์ เต่าทอง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และ คุณปริยะ ทันนิเทศ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน  
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
11 เมษายน 2566