หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

                เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.15 น. กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะข้าราชการบรรจุใหม่ กลุ่มปฎิบัติการที่ 3 เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้รับฟังการบรรยายโดย คุณโสนธยา รัตนบุรี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการและคุณทนงศักดิ์ เต่าทอง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ 
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 เมษายน 2566