หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  

นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

                วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยมี คุณสัณฑวัฒน์ สุขรังษี (รก.ผส.วผ.) และคณะ เป็นผู้บรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ และการปฏิบัติงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
3 พฤษภาคม 2566