หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566
  

นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยมี คุณสัณฑวัฒน์ สุขรังษี (รก.ผส.วผ.) และคณะ เป็นผู้บรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ และการปฏิบัติงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
3 พฤษภาคม 2566