หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

                เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะข้าราชการบรรจุใหม่ กลุ่มปฎิบัติการที่ 3 เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและรับฟังการบรรยายโดย คุณโสภณ ชัยลา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
9 พฤษภาคม 2566