หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

                เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายประสาน สังวาลเดช ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เจ้าหน้าที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว และกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ อาคารผดุงมาตรและอาคารพัฒนาระบบราง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนายไพโรจน์ รัตนางกูร หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน นายลิขิต ใสหนู หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล นางธสร สิงหะเนติ หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น และ ดร.ธาดา แก้วประเสริฐ กำกับดูแลกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
16 พฤษภาคม 2566