หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  

คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนไตรพัฒน์ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

                วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์จากโรงเรียนไตรพัฒน์ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยมี คุณบรรณศักดิ์ วรทอง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และคณะนักศึกษาฝึกงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านแผ่นดินไหว และการปฏิบัติงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
5 กรกฎาคม 2566