หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
  

บรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหว ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ ปภ.

                วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 93 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหว ที่หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี คุณสัณฑวัฒน์ สุขรังษี รักษาการณ์ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เป็นวิทยากรบรรยาย
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 กรกฎาคม 2566