หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  

นักวิชาการและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นักวิชาการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเนปาล และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยมี คุณบรรณศักดิ์ วรทอง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหวและการปฏิบัติงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 กรกฎาคม 2566