หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566
  

การตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ISO 9001 : 2015

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ จาก BSI เข้าทำการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ใบรับรอง มาตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 และผลการตรวจประเมิน ในปี 2566 นี้ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ผ่านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เป็นที่เรียบร้อย
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 สิงหาคม 2566