หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566
  

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. กรมป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำคณะข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ซึ่งได้รับฟังการบรรยายโดย คุณธีรเดช แม้นพยัคฆ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและคุณชาติชาย คมนามูล นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ 
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 สิงหาคม 2566