หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566
  

คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสตรีวิทยา2 เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยมี คุณบรรณศักดิ์ วรทอง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และคณะ บรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ และการปฏิบัติงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
31 สิงหาคม 2566