หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566
  

คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

วันที่ 7 กันยายน 2566 คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยมี คุณสัณฑวัฒน์ สุขรังษี ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ และคณะ บรรยายความรู้ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ และการปฏิบัติงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
7 กันยายน 2566