หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. ร่วมรับฟังการบรรยายด้านแผ่นดินไหว

                วันที่ 12 กันยายน 2566 ผู้เข้าอบรม หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 64 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมรับฟังการบรรยายด้านแผ่นดินไหว ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา โดย คุณสัณฑวัฒน์ สุขรังษี ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ เป็นวิทยากรบรรยาย 
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 กันยายน 2566