หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
  

การแข่งขันกีฬาเปตองสานสัมพันธ์หน่วยงานภายใน กรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม - สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา - สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว แชมป์ประจำปี 2555 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว A รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา A รองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว B , สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ B **ขอขอบคุณกรรมการกลางจาก สอต.กรุงเทพฯ บางนา
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
5 เมษายน 2555