หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
  

การประชุมวางแผนวางเกณฑ์ระบบเตือนภัยทั่วประเทศ

ณ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 เมษายน 2555