หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษา จำนวน 36 คน พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
26 มีนาคม 2553