หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

การฝึกอบรมภายใต้ "โครงการจัดหาระบบสำรองและการเฝ้าระวังตรวจแผ่นดินไหวส่วนกลางและภาคใต้" ช่วงระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย. 2555

คณะเจ้าหน้าที่สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ช่วงระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย. 2555 ณ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก(จังหวัดภูเก็ต)
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 กันยายน 2555