หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

การฝึกอบรมภายใต้ "โครงการจัดหาระบบสำรองและการเฝ้าระวังตรวจแผ่นดินไหวส่วนกลางและภาคใต้" ช่วงระหว่างวันที่ 23-26 ก.ย. 2555

เจ้าหน้าที่สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวทำการติดตั้งโปรแกรมคำนวณแผ่นดินไหว ณ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(จังหวัดสงขลา) ช่วงระหว่างวันที่ 23-26 ก.ย. 2555
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 กันยายน 2555