หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานที่สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานที่กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและการเฝ้าระวังสึนามิ โดย นายชาติชาย คมนามูล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ณ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 พฤศจิกายน 2555