หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

โรงเรียนสยามสามไตรนำนักเรียน ชั้น ป. 5 กว่า 30 คน ศึกษาดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสยามสามไตร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กว่า 30 คนเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักพยากรณ์อากาศ โดย นายโกสินธุ์ เสียงวัฒนา นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ณ ห้อง บรรยายสรุปลักษณะอากาศ ชั้น 11,12 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา และเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการ บรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น โดย วิทยากรจากสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายกวีวัฒน์ ไกรศรี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ณ สนามอุตุนิยมวิทยาบางนา หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ โดย นายชาติชาย คมนามูล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยาด้วย.
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 พฤศจิกายน 2555