หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  

เก็บตกการซ่อมบำรุงสถานีแผ่นดินไหวของเจ้าหน้าที

เก็บตกการซ่อมบำรุงสถานีที่อ่างขางเชียงใหม่ ลำปาง แพร่
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
10 มกราคม 2556