หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

การฝึกอบรมภายใต้ "โครงการจัดหาระบบสำรองและการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว" 24-27 เมษายน 2556

การฝึกอบรมภายใต้ "โครงการจัดหาระบบสำรองและการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว" ณ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24-27 เมษายน 2556
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
3 มิถุนายน 2556