หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

การฝึกอบรม "โครงการการจัดทำแผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ตะวันออกและจังหวัดรอบอ่าวไทย" 28 - 30 พ.ค. 2556

การฝึกอบรม "โครงการการจัดทำแผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ตะวันออกและจังหวัดรอบอ่าวไทย" ณ. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา 28 - 30 พ.ค. 2556
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
3 มิถุนายน 2556