หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  

ศูนย์ภิบัติภัยธรรมชาติ ภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเยี่ยมดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ศูนย์ภิบัติภัยธรรมชาติ ภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเยี่ยมดูงานสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว บรรยายการทำงานของสำนักฯ โดยคุณปฏิญญา พรโสภิณ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ (ภาพโดย นายชาติชาย คมนามูล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ)
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 พฤษภาคม 2557