หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เยี่ยมชมดูงาน สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ จำนวนกว่า 24 คน เข้าเยี่ยมชมดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมและฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ โดย นางกรรณิการ์ พูลเจริญศิลป์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ วิทยากรจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดิน ณ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยาด้วย
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
7 กรกฎาคม 2557