หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
  

ข้าราชการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เข้าร่วมประชุมสัมนา "บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว ภัยพิบัติใกล้ตัว" เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ข้าราชการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้เข้าร่วมการประชุมสัมนา หัวข้อ "บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว ภัยพิบัติใกล้ตัว" ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 พฤศจิกายน 2557