หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
  

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักอุตุนิยมวิทยาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-27 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักอุตุนิยมวิทยาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกี่ยวกับแผ่นดินไหว โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8-27 ธันวาคม 2557
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
8 ธันวาคม 2557