หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
  

คณะจากการไฟฟ้าฯ เข้าอวยพรปีใหม่และเยี่ยมชมสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 ธันวาคม 2557