หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
  

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ (รอป.)

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวร่วมแสดงความยินดีกับ รอป.บุรินทร์ เวชบรรเทิง ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
8 มกราคม 2558