หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ฝผ. เข้าร่วมการประชุมสัมนาฯ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2558

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ฝผ. เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและการตอบข้อซักถามสื่อมวลชน" ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2558
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 มกราคม 2558