หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM UBPT
เขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

STATION CODEUBPT
Nameเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
Latitude15.2773
Longitude105.4695         Google Maps
Elevation120