หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
PKGS
สถานีภูเก็ต จ.ภูเก็ต


STATION CODEPKGS
Nameสถานีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
Latitude8.10472222
Longitude98.3080555         Google Maps