หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM NANS
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน อ. เมือง จ.น่าน


STATION CODENANS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน อ. เมือง จ.น่าน
Latitude18.863602
Longitude100.741757         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP