หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM NANS
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน อ. เมือง จ.น่าน


STATION CODENANS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน อ. เมือง จ.น่าน
Latitude18.863602
Longitude100.741757         Google Maps
DigitizerGuralp Affinitly
Data format
Velocity SensorBH 3T/5T- SP
Power SupplyAC 220 v to DC,charger 24 V