หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM NANS
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน อ. เมือง จ.น่าน

STATION CODENANS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน อ. เมือง จ.น่าน
Latitude18.863602
Longitude100.741757         Google Maps
DigitizerGuralp Affinitly
Data format
Velocity SensorBH 3T/5T- SP
Power SupplyAC 220 v to DC,charger 24 V