หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CRMJ
อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

STATION CODECRMJ
Nameอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Latitude20.126592
Longitude99.809401         Google Maps
DigitizerGuralp Affinitly
Data format
Velocity SensorBH 3T/5T- SP
Power SupplyAC 220 v to DC,charger 24 V