หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CRMJ
อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย


STATION CODECRMJ
Nameอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Latitude20.12668
Longitude99.813593         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP