หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CRMJ
อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย


STATION CODECRMJ
Nameอบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Latitude20.12668
Longitude99.813593         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP