หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CRMJ
องค์การบริหารส่วนตา บลป่าตึง จ.เชียงราย


STATION CODECRMJ
Nameองค์การบริหารส่วนตา บลป่าตึง จ.เชียงราย
Latitude20.12668
Longitude99.813593         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP