หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM RATC
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี จ.ราชบุรี


STATION CODERATC
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี จ.ราชบุรี
Latitude13.489793
Longitude99.792555         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB