หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM RATC
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

STATION CODERATC
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
Latitude13.489793
Longitude99.792555         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB