หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM RATC
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี


STATION CODERATC
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
Latitude13.489793
Longitude99.792555         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB