หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PHRS
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่


STATION CODEPHRS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
Latitude18.1288745
Longitude100.162497         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP