หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PHRS
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ จ.แพร่


STATION CODEPHRS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ จ.แพร่
Latitude18.1288745
Longitude100.162497         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP