หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CRMM
ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย


STATION CODECRMM
Nameที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
Latitude19.8493426
Longitude100.153780         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP