หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CRMM
ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย


STATION CODECRMM
Nameที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
Latitude19.8493426
Longitude100.153780         Google Maps
DigitizerGuralp Affinitly
Data format
Velocity SensorBH 3T/5T- SP
Power SupplyAC 220 v to DC,charger 24 V