หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM BKSI
สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) เขตคลองเตย ก.ท.ม.


STATION CODEBKSI
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) เขตคลองเตย ก.ท.ม.
Latitude13.726333
Longitude100.55983         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB