หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SAWA
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

STATION CODESAWA
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
Latitude15.671634
Longitude100.13213         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB