หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SAWA
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์


STATION CODESAWA
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
Latitude15.671634
Longitude100.13213         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB