หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PHIT
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

STATION CODEPHIT
Nameเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
Latitude17.189269
Longitude100.416499         Google Maps
Elevation113.5