หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PHIT
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก


STATION CODEPHIT
Nameเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
Latitude17.189269
Longitude100.416499         Google Maps
Elevation113.5