หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CMPR
ที่ว่าการอำเภอพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


STATION CODECMPR
Nameที่ว่าการอำเภอพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Latitude19.365997
Longitude99.202268         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP