หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CMPR
ที่ว่าการอำเภอพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

STATION CODECMPR
Nameที่ว่าการอำเภอพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Latitude19.365997
Longitude99.202268         Google Maps
DigitizerAffinity S/N DAS-4055D0
Data format
Velocity SensorBH 3T/5T- SP
Velocity Sampling Rate200
Power Supply24VoltDC