หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM OMKO
สถานีเรดาร์อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


STATION CODEOMKO
Nameสถานีเรดาร์อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
Latitude17.798472
Longitude98.432885         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP