หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM OMKO
สถานีเรดาร์อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

STATION CODEOMKO
Nameสถานีเรดาร์อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
Latitude17.798472
Longitude98.432885         Google Maps
Elevation1138 m
DigitizerAffinity S/N DAS-4055F8
Data format
Velocity SensorBH 3T/5T- SP
Velocity Sampling Rate200
Velocity ChannelHHZ,HHN,HHE
AccelerometerCMG-5T
Acceleration Sampling Rate200
Acceleration ChannelHNZ,HNN,HNE
Power SupplyAC 220 v toDC,charger 24V
Communicationnt fiber