หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM HOTB
ที่ว่าการอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่


STATION CODEHOTB
Nameที่ว่าการอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่
Latitude18.192237
Longitude98.610292         Google Maps
Velocity SensorSurface BB