หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM HOTB
ที่ว่าการอำเภอฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

STATION CODEHOTB
Nameที่ว่าการอำเภอฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
Latitude18.192237
Longitude98.610292         Google Maps
Elevation283 m
DigitizerAffinity S/N DAS-4055F3
Data format
Velocity SensorSurface BB CMG-3T-120s/Sn T39388
Velocity Sampling Rate100
Accelerometer-
Acceleration Sampling Rate-
Acceleration Channel-
Power Supply24 V
Communicationnt fiber