หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM HOTB
ที่ว่าการอำเภอฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


STATION CODEHOTB
Nameที่ว่าการอำเภอฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
Latitude18.192237
Longitude98.610292         Google Maps
Velocity SensorSurface BB