หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM LPSP
อบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

STATION CODELPSP
Nameอบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
Latitude17.875397
Longitude99.346323         Google Maps
DigitizerGuralp Affinitly
Data format
Velocity SensorBH 3T/5T- SP
Power SupplyAC 220 v to DC,charger 24 V