หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM LPSP
อบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง


STATION CODELPSP
Nameอบต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
Latitude17.875397
Longitude99.346323         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP