หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM MUSE
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรดอยมูเซอ อ.แม่สอด จ.ตาก

STATION CODEMUSE
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรดอยมูเซอ อ.แม่สอด จ.ตาก
Latitude16.752257
Longitude98.935172         Google Maps
Elevation865 m.
DigitizerAffinity S/N DAS-4055F0
Data format
Velocity SensorBH 3T/5T- SP
Velocity Sampling Rate200
Accelerometer-
Acceleration Sampling Rate-
Acceleration Channel-
Power Supply24 V