หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM MUSE
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรดอยมูเซอ จ.ตาก


STATION CODEMUSE
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรดอยมูเซอ จ.ตาก
Latitude16.752257
Longitude98.935172         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP