หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM MUSE
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรดอยมูเซอ อ.แม่สอด จ.ตาก


STATION CODEMUSE
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรดอยมูเซอ อ.แม่สอด จ.ตาก
Latitude16.752257
Longitude98.935172         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP