หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM TSYB
ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


STATION CODETSYB
Nameที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
Latitude17.227538
Longitude98.225545         Google Maps
Velocity SensorSurface BB