หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM TSYB
ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

STATION CODETSYB
Nameที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
Latitude17.227513
Longitude98.225563         Google Maps
Elevation141 m.
DigitizerAffinity S/N DAS-4055CE
Data format
Velocity SensorSurface BB CMG-3T-120s : S/N T39451
Velocity Sampling Rate100
Velocity ChannelHHZ,HHN,HHE
Accelerometer-
Acceleration Sampling Rate-
Acceleration Channel-
Power Supply24 V