หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KAMP
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร


STATION CODEKAMP
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
Latitude16.486447
Longitude99.526915         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP