หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KAMP
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร


STATION CODEKAMP
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Latitude16.486447
Longitude99.526915         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP